Lakossági szolgáltatások

Kinek és mikor ajánljuk?

 • Régi épület korszerűsítése előtti (hőszigetelés, nyílászáró csere) állapotfelmérésére, hőhídak feltárására
 • Az új építésű, jól hőszigetelt ingatlanok műszaki hiányosságainak feltárására
 • Felújítást követően, a végzett munka minőségének ellenőrzésére (garancia érvényesítéshez)
 • Lépcsőzetes felújításban gondolkozóknak, a fontossági sorrend meghatározására
 • Azon lakóház/lakás tulajdonosoknak, akik saját komfortérzetükön javítani szeretnének
 • Ajtó-, ablakcsere előtt állóknak
 • Ház, lakás vásárlás előtt állóknak
 • Padló-, falfűtéséssel elégedetleneknek

Milyen problémákra alkalmazható a hőkamera?

Épületszerkezeti hiányosságok vizsgálata

 • külső hőszigetelési hibák kimutatása
 • ajtó, ablak beépítési hiányosságok feltárása
 • nyílászárók (ajtó, ablak) tömítettségének ellenőrzése
 • helytelen kivitelezés bizonyítása (garancia érvényesítés)
 • penészesedés, vizesedések kimutatása
 • áthidalók, födémek hőveszteségének kimutatása
 • beázások, tetőszerkezet vizsgálata

Épületgépészeti hiányosságok vizsgálata

 • kazánházak, hőközpontok hőveszteségének ellenőrzése
 • gépészeti csővezetékek, radiátorok és csőszigetelések ellenőrzése
 • vízvezeték szivárgások felderítése
 • falfűtés, padlófűtés hibahely behatárolása (minimális bontás)
 • falba épített gépészeti szerelvények (csövek, vezetékek) felkutatása

Elektromos rendszer hiányosságok vizsgálata

 • túlterhelt vezetékek és kötéshibák feltárása
 • zárlatos kapcsolók, biztosítékok bemérése

A hő- és páratérképes vizsgálat segítségével feltárható a lakások, házak hővesztesége (ez általában az épületszerkezet és a szigetelés hibás vagy hiányos kialakításából adódik).

A hőkamera a felületről kisugárzásra kerülő elektromágneses hullámokat érzékeli és a szemünk szá- mára látható képként jeleníti meg. A felület különböző hőmérsékletű pontjaihoz más-más színt ren- delhetünk, így az azonos hőmérsékletű pontok azonos színűek lesznek, illetve a különböző hőmér- sékletű felület(részek) elkülönülő színnel jelennek meg. A épületszerkezetek (fal, áthidaló padozat, burkolatok stb) különböző anyagokból kerülnek kivitelezésre, ezek az anyagok különböző mértékben vezetik a hőt, ennek következtében a külső felület is eltérő hőmérsékletű. Optimális esetben ez a kü- lönbség néhány tizedfok mindössze.
A készülék távérzékeléssel, a felület megbontása vagy károsítása nélkül készíti a mérést. A hő- kamerával 0,05°C hőmérséklet különbséget már érzékelni tudunk, így az épületszerkezet rejtett (kivitelezési) hiányosságait nagy biztonsággal kimutatjuk. Másik követelmény a hőmérséklet- különbség megjeleníthetősége, az-az mi az a legkisebb fizikai (pl. lyuk) hiányosság, amelyet még meg tudunk jeleníteni. Ezen a területen 1 méter távolságból 2-3mm nagyságú hiányosságot már de- tektálni tudunk és folytonossági elemzéssel meg is tudjuk jeleníteni, mint hőmérsékleti kiugró pontot.
A készülék az infrakép készítésével egyidejűleg egy fekete-fehér képet is készít, amely a készülő do- kumentációban a könnyebb azonosíthatóságot biztosítja. A képek kiértékelése folyamán, bármely pont hőmérsékletét, egy-egy terület maximum-minimum hőmérsékletét meg tudjuk határozni.

Újonnan beépített nyílászárók (ablakok, ajtók) esetében gyakori probléma a páralecsapódás (viz- esedés, penészesedés) a szellőzetlen vagy túlságosan lehűlő terület (hőhíd) részeken. Páratartalom elemzés segítségével az okok feltárhatók, így célzott és költséghatékony módon megelőzhető ill megszüntethető.

Az ablak, ajtók drága cseréje előtt célszerű hőkamerás vizsgálattal behatárolni, hogy az ajtótok be- építésének helytelenségéből, vagy az ajtólap és tok vetemedésének következtében szökik a meleg. Utóbbi esetben néhány ezer forintos költséggel (új tömítés behelyezés, ajtólap gyalulás) javítható az állapot, több tízezres ajtó-, ablakcsere helyett.

Amennyiben nem működik a padló-, falfűtés, készülékünk segítségével a hibahely behatárolha- tó, így csak néhány burkolólapot kell felbontani a teljes rendszer feltárása nélkül. Ezáltal nem csak bontási és helyreállítási költséget mérsékelheti, hanem a javítás okozta kellemetlenség is elviselhe- tőbb.

A beruházók (kivitelezők) gyakran nem megbízhatók, nehezen vonhatóak felelősségre. Ezért érde- mes a műszaki átvétel keretében egy hő- és páratérképes vizsgálatot elvégeztetni. A feltárt hibákat a beruházó köteles kijavítani vagy kedvezménnyel kárpótolni a vevőt az esetleges minőségi problémákért.

Szolgáltatásunk igénybevételével pontos képet kap az épület, és/vagy épületgépészeti (fűtési) rend- szerének állapotáról. Ezáltal tervezhetővé válik a szükséges javítások módja és mértéke.
Az ütemezhetőséggel az anyagi erőforrások célszerű koncentrációjával azonnali eredményt képes elérni és pénzét is csak minimális mértékben költötte.

Kapcsolat

Realitás-2000 Bt.

2092, Budakeszi, Reviczky u. 72

Mobil: +36 30 960 5693
Tel: +36 70 318 9449

E-mail:

Szolgáltatások

 • Ingyenes műszaki állapot-felmérés javaslatokkal
 • Díj visszatérítési garancia!
 • Gyors, rugalmas kiszolgálás, 1-2 napon belüli kiszállással
 • Megbízható Partneri Program!
 • Idő- és Költséghatékony megoldások kidolgozása mérési eredmények alapján